Cjenik autoškole

Cjenik osposobljavanja kandidata po kategorijama sukladno NN 108/2017 na snazi od 01.01.2018.godine.

A1, A2 kategorija (30+20, ne posjeduje vozačku dozvolu)

4.840,00 kn

A1, A2 kategorija (0+15, posjeduje vozačku dozvolu B, B+E, C1, C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D, D+E,F,G,H, kategorije)

3.000,00 kn

A1 kategorija (0+10, posjeduje vozačku dozvolu AM, kategorije)

2.000,00 kn

A2 kategorija (0+10, posjeduje vozačku dozvolu A1,AM kategorije)

2.000,00 kn

A1 kategorija (0+5, posjeduje vozačku dozvolu A1, kategorije

bez papučice spojke)

1.000,00 kn

A2 kategorija (0+5, posjeduje vozačku dozvolu A2, kategorije

bez papučice spojke)

1.000,00 kn

A kategorija (30+25, ne posjeduje vozačku dozvolu)

7.090.00 kn

A kategorija (0+15, posjeduje vozačku dozvolu B,B+E,C1,C1+E,C,C+E,D1,D1+E,D,D+E,F, G, H kategorije)

3.750,00 kn

A kategorija (0+10, posjeduje vozačku dozvolu A1,A2,AM kategorije)

2.500,00 kn

A kategorija (0+5, posjeduje vozačku dozvolu A, kategorije

bez papučice spojke)

1.250,00 kn

B kategorija (30+35, ne posjeduje vozačku dozvolu)

28,00 kn x 30 sati=840,00+166,00kn x 35 sati =5.810,00

6.650,00 kn

B kategorija (4+30, posjeduje vozačku dozvolu

A1, A2, A, AM kategorije)

5.092,00 kn

B kategorija (4+30, posjeduje vozačku dozvolu

F, G, kategorije)

5.092,00 kn

B kategorija (0+10, posjeduje vozačku dozvolu bez

papučice spojke)

1.660,00 kn

   

1 nastavni sat iz predmeta - Prometni propisi i sigurnosna pravila

28,00 kn

1 nastavni sat iz predmeta - Upravljanje vozilom A1, A2 kategorije

200,00 kn

1 nastavni sat iz predmeta - Upravljanje vozilom A kategorije

250,00 kn

1 nastavni sat iz predmeta - Upravljanje vozilom B kategorije

166,00 kn

Ispitni moto sat vozilom B kategorije

236,25 kn

Ispis iz autoškole

500,00 kn

Navedene cijene su u kunama s uračunatim PDV-om.

Za svaki izlazak na ispit potrebno je priložiti državni biljeg u vrijednosti od 20,00 kn, kao i po položenom ispitu UV.

Cijene su navedene za minimalni broj nastavnih sati propisane prema Pravilniku o jedinstvenim izracunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli (NN.br.124/od14.11.2012, NN129/od 23.11.2012 ispravak – stupio na snagu 22.11.2012.godine). U navedenu cijenu autoškole nisu ukljuceni troškovi ispita.

Sve cijene su izražene u KUNAMA te je ukljucen PDV u cijenu.

Gore navedeni podaci su podložni zakonskim promjenama. Ako na ovim stranicama administrator ne ažurira novonastale podatke i nove uvjete plaćanja, ne odgovaramo za različitost podataka. Točne uvjete molimo provjeriti na naše brojeve telefona. Hvala na razumijevanju!

Sve naše usluge možete plačati gotovinom, virmanom, čekovima, karticama te kreditom do 60 rata!

Za ostale informacije putem e-maila ili nazovite naš broj telefona 457 280; radno vrijeme radnim danom od 9:00 do 14:00 sati i od 17:00 do 19:30 sati, subotom od 09:30 do 12:00 sati.

U ostalo vrijeme poziv se preusmjeruje na mob. te smo dostupni 24 sata.