A1 KATEGORIJA

Upute za osposobljavanje kandidata za vozače A1 kategorije vozila

U osposobljavanje kandidata za vozače A1 kategorije vozila možete se uključiti ako:
1. pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom A1 kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva,
2. niste mlađi od 15 godina i 6 mjeseci,
3. možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).

OSPOSOBLJAVANJE
Predviđen najmanji fond sati koje kandidat za vozača A1 kategorije mora realizirati je 30 sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 sati iz Pružanja prve pomoči osobama ozlijedenim u prometnoj nesreći i 20 sati iz Upravljanja vozilom (motociklom). Ako imate položen vozački ispit za upravljanje vozilom B, C1, C, D i H kategorije, tada ne morate slušati nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. Ako več posjedujete vozačku dozvolu bilo koje kategorije vozila oslobodeni ste nastave iz Pružanja prve pomoci osobama ozlijedenim u prometnoj nesreci. Ako imate položen vozacki ispit za upravljanje F, G, i M kategorijom vozila, tada je iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom predviden fond od najmanje 15 nastavnih sati.

VOZACKI ISPIT
Kandidat za vozaca A1 kategorije mora polagati ispit iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, Pružanja prve pomoci osobama ozlijedenim u prometnoj nesreci i Upravljanja vozilom (motociklom). Kandidat koji vec posjeduje vozacku dozvolu bilo koje kategorije osloboden je polaganja ispita iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila. Kandidat koji vec posjeduje vozacku dozvolu bilo koje kategorije osloboden je polaganja ispita iz Pružanja prve pomoci osobama ozlijedenim u prometnoj nesreci. Za ispit se prijavljuje osoba, putem pošte, elektronickim putem (E-mail/Web stranica), odnosno putem autoškole. Ispit iz Upravljanja vozilom (motociklom) sastoji se od vožnje na vježbalištu ili odgovarajucoj površini i vožnje na javnoj cesti.


Vašše osposobljavanje propisano je zakonom u kojem je ujedno i predviden minimalan broj sati za pojedinu kategoriju. U tabeli ispod možete se upoznati sa tim podacima.

Kategorija Posjeduje kategoriju PPSP PPP UV
A1, A2, A NE 30 * 20,20,25
A1, A2, A B, B+E, C1,C1+E,C 0 0 15
A1, A2, A C+E,D, D+E,F,G,H,M 0 0 15

 

 Kategorija Posjeduje kategoriju PPSP PPP UV
B NE 30 * 35
B A1,A2, A,M 4 0 35
B F,G 4 0 30


Napomena:
Što se tice same obuke vožnje, ona se može prilagoditi Vašim potrebama i željama, te onda kada Vam to najbolje odgovara. Ako imate mnogo obveza tijekom tjedna, obuka se može vršiti i subotom. Takoder, moguca je i ubrzana obuka kod koje osposobljavanje, nakon odvoženog broja sati, traje po 2 nastavna sata dnevno.


NOVO:
Po zakonskoj obvezi autoškola Princ vrši osposobljavanje kandidata na autocesti, brzoj cesti, te osposobljavanje vožnje nocu i u otežanim uvjetima.