B KATEGORIJA

Upute za osposobljavanje kandidata za vozace B kategorije vozila

U osposobljavanje kandidata za vozace B kategorije vozila možete se ukljuciti ako:
pribavite uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom B kategorije kod nadležne zdravstvene ustanove ili trgovackog društva, niste mladi od 17,5 godina, možete samostalno rješavati ispitne testove (pismenost).

POCETAK OSPOSOBLJAVANJA
Osposobljavanje pocinje pocetkom nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. Nastava se izvodi u trajanju od najmanje 30 nastavnih sati po 45 minuta (blok sat 90 minuta). Dnevno mogu biti najviše 3 nastavna sata. U jednoj obrazovnoj grupi može biti najviše 30 kandidata. Pohadanje nastave je obavezno. Program nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila nalaze se u odjeljku PROPISI/prilog Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozaca (NN, 13/09). Za lakše svladavanje programa, samostalno ucenje i pripremanje za ispit pribavite Prirucnik. Ako posjedujete A1,A2, A, F, G ili M, kategoriju vozila tada morate slušati nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila 4 sata, a ako posjedujete F ,G kategorije vozila tada morate slušati nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom 30 sati.

PRIJAVE ZA TEORIJSKI ISPIT
Nakon odslušane nastave svladanih sadržaja u autoškoli, kandidat za vozaca prijavljuje Hrvatskom autoklubu ispit podnošenjem popunjene prijavnice, putem elektronicke pošte E-mail/Web adrese) ili putem autoškole.

PRAKTICNO OSPOSOBLJAVANJE
Po položenom teorijskom ispitu autoškola kandidatu odreduje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Nastava iz navedenog nastavnog predmeta u fondu od 35 sati je obvezna. Prvih 5 sati prakticne nastave izvodi se individualno u trajanju od 45 minuta, najviše 2 sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili na cesti izvan naselja, koja može trajati prema programu osposobljavanja kandidata za vozace.Za vrijeme nastave u vozilu osim kandidata koji se osposobljava i instruktora vožnje mogu biti do najviše tri kandidata.
Program ovog nastavnog predmeta možete naci u odjeljku PROPISI u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozace (NN, 13/09). Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta kod sebe morate imati Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozaca B kategorije vozila i Knjižicu kandidata za vozaca u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati sve podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih. Nastava u pravilu traje 35 sati, ali može potrajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocjeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.

PRIJAVA ZA PRAKTICNI ISPIT
Na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom kandidat se prijavljuje na isti nacin kao i za ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

OSPOSOBLJAVANJE IZ PRVE POMOCI OSOBAMA OZLJEĐENIM U PROMETNOJ NESRECI
Osposobljavanje kandidata za vozace iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoci osobama ozlijedenim u prometnoj nesreci provodi Hrvatski crveni križ. Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoci osobama ozlijedenim u prometnoj nesreci zapocinje nakon zapocete nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila . U jednoj obrazovnoj grupi tijekom dnevnog radnog vremena ne može se održati više od tri nastavna sata. Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat 90 minuta. Nakon održanog nastavnog sata , odnosno blok sata, obvezan je odmor u trajanju od 10 minuta. U obrazovnoj grupi ne može biti više od 15 kandidata. Kandidatu se mora omoguciti završavanje programa osposobljavanja iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoci osobama ozlijedenim u prometnoj nesreci u roku od 15 dana od pocetka osposobljavanja.


Vaše osposobljavanje propisano je zakonom u kojem je ujedno i predviden minimalan broj sati za pojedinu kategoriju. U tabeli ispod možete se upoznati sa tim podacima.

Kategorija Posjeduje kategoriju PPSP PPP UV
A1, A2, A NE 30 * 20,20,25
A1, A2, A B, B+E, C1,C1+E,C 0 0 15
A1, A2, A C+E,D, D+E,F,G,H,M 0 0 15

 

 Kategorija Posjeduje kategoriju PPSP PPP UV
B NE 30 * 35
B A1,A2, A,M 4 0 35
B F,G 4 0 30

Napomena:
Što se tice same obuke vožnje, ona se može prilagoditi Vašim potrebama i željama, te onda kada Vam to najbolje odgovara. Ako imate mnogo obveza tijekom tjedna, obuka se može vršiti i subotom. Takoder, moguca je i ubrzana obuka kod koje osposobljavanje, nakon odvoženog broja sati, traje po 2 nastavna sata dnevno.


NOVO:
Po zakonskoj obvezi autoškola Princ vrši osposobljavanje kandidata na autocesti, brzoj cesti, te osposobljavanje vožnje nocu i u otežanim uvjetima.