E. Dopunske ploče

Članak 46.

Uz znakove opasnosti, znakove izričitih naredbi i znakove obavijesti mogu biti istaknute i dopunske ploče. Dopunske ploče pobliže određuju značenje prometnog znaka.

Članak 47.

Osnovna. boja dopunske ploče je bijela, a boja natpisa i simbola na dopunskoj ploči je crna.

Članak 48.

Ako ovim Pravilnikom nije određen simbol na dopunskoj ploči, dopuštena je uporaba međunarodnog simbola.

Članak 49.

Dopunske ploče postavljaju se zajedno s prometnim znakovima na koje se odnose, i to ispod donjeg ruba prometnog znaka.

Širina dopunske ploče postavljene uz znak na cesti ne smije biti veća od dužine one stranice znaka uz koji se dopunska ploča postavlja, odnosno od projekcije krajnjih točaka znaka.

Visina dopunske ploče, u pravilu, ne smije iznositi više od polovice njezine dužine, osim dopunskih ploča E06, E07, E20, E21, E22, E35, E36, E47, E48, E50 i E51.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka na autocestama i brzim cestama dopunske ploče mogu biti postavljene i iznad gornjeg ruba prometnog znaka.

Članak 50.

Dopunsku ploču postavlja pravna osoba koja održava cestu ili prometna policija za vrijeme obavljanja policijskog ili sudbenog očevida.

Dopunske ploče moraju se ukloniti nakon što prestanu razlozi zbog kojih su postavljene.

Članak 51.

Dopunske ploče jesu:

1) dopunska ploča E01 označuje udaljenost između znaka uz koji je postavljena dopunska ploča i početka dijela ceste, odnosno mjesta na koje se znak odnosi;

Znak E01

2) dopunska ploča E02 označuje udaljenost do mjesta na kojem stoji znak B02 (obvezno zaustavljanje) kod kojeg je vozač dužan uvijek zaustaviti vozilo;

Znak E02

3) dopunska ploča E03 označuje duljinu dijela ceste na kojem prijeti opasnost označena znakom, odnosno na kojem se primjenjuje izričita naredba označena znakom, ili na koji se odnosi sadržaj znaka uz koji se ističe dopunska ploča;

Znak E03

4) dopunska ploča E04 označuje udaljenost od znaka objekta ili dijela ceste na koju se obavijest odnosi;

Znak E04

5) dopunske ploče E05 i E06 označuju vrijeme za koje izričita naredba odnosno obavijesti vrijedi, ako ne vrijedi neprekidno;

                           

Znak E05                 Znak E06

6) dopunska ploča E07 sadrži pobliže objašnjenje znaka riječima ili na drugi način ako to nije jasno određeno simbolom znaka;

Znak E07

7) dopunske ploče E08 do E15 sadrže simbole vrste vozila na koje se znak odnosi;

                                   

Znak E08                      Znak E09

                                  

Znak E10                      Znak E11

                                  

Znak E12                       Znak E13

                                    

Znak E14                       Znak E15

8) dopunska ploča E16 označuje uklanjanje vozila »paukom« na mjestima na kojima je parkiranje ili zaustavljanje vozila prometnim znakom zabranjeno. Postavlja se uz znak B39 (zabrana zaustavljanja i parkiranja);

Znak E16

9) dopunske ploče E17 do E22 označuju primjenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka, od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka;

Znak E17

              

Znak E18                 Znak E19

                             

  Znak E20        Znak E21            Znak E22

10) dopunske ploče od E23 do E30 označuju položaj parkiranja vozila. Postavlja se uz znak C36 (parkiralište);

Znak E23

              

Znak E24                    Znak E25

              

Znak E26                      Znak E27

              

Znak E28                        Znak E29

Znak E30

11) dopunska ploča E31 označuje mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za vozila osoba s invaliditetom ili blizinu ceste na kojoj se može pojaviti osoba s invaliditetom u kolicima. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti) i C36 (parkiralište);

Znak E31

12) dopunska ploča E32 označuje mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za određene korisnike. Postavlja se uz znak C36 (parkiralište);

Znak E32

13) dopunska ploča E33 i dopunska ploča E34 označuju početak dijela ceste, odnosno mjesta na kojem postoji opasnost od neočekivane kiše ili poledice. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti) i B31 (ograničenje brzine);

             

Znak E33                   Znak E34

14) dopunske ploče E35 i E36 označuju položaj ceste s pravom prednosti. Dopunska ploča E35 postavlja se uz znak C09 (cesta s prednošću prolaska). Dopunska ploča E36 postavlja se uz znak B01 (raskrižje s cestom s prednošću prolaska) i B02 (obvezno zaustavljanje);

          

Znak E35                                    Znak E36

15) dopunska ploča E37 označuje blizinu dijela ceste na kojem se mogu pojaviti starije nemoćne osobe;

Znak E37

16) dopunska ploča E38 označuje blizinu dijela ceste na kojoj se mogu pojaviti slijepe osobe;

Znak E38

17) dopunska ploča E39 označuje početak dijela ceste na kojem se obavlja čišćenje snijega.

Dopunska ploča je privremena i postavlja se za vrijeme obavljanja radova na održavanju cesta (čišćenje snijega).

Znak E39

18) dopunska ploča E40 objašnjava da se na cesti izvode radovi u vezi s označivanjem i iscrtavanjem oznaka na kolniku. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti), B31 (ograničenje brzine).

Osnovna boja dopunske ploče je bijela, a boja simbola siva.

Dopunska ploča je privremena i postavlja se za vrijeme obavljanja radova na održavanju cesta (iscrtavanje oznaka na kolniku).

Znak E40

19) dopunska ploča E41 označuje blizinu mjesta na cesti na kojoj se dogodila prometna nesreća. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti), B31 (ograničenje brzine).

Dopunska ploča je privremena i postavlja se u slučaju teške prometne nesreće kad se uvodi privremena regulacija prometa;

Znak E41

20) dopunska ploča E42 objašnjava da u vrijeme migracija žabe u velikom broju prelaze preko ceste, što vozačima predstavlja određenu opasnost. Dopunska se ploča, u pravilu, dodaje znaku A01 (opasnost na cesti);

Znak E42

21) dopunska ploča E43 objašnjava da je prometni znak kojemu je dodana dopunska ploča postavljen zbog kolotraga na kolniku. Postavlja se uz znak A01 (opasnost na cesti), B31 (ograničenje brzine);

Znak E43

22) dopunska ploča E44 označuje mjesto na cesti gdje se nalazi oprema za smirivanje prometa (izbočine). Postavlja se uz znak A34 (djeca na cesti), B31 (ograničenje brzine) i C04 (djeca na cesti);

Znak E44

23) dopunska ploča E45 označuje benzinsku postaju s istakalištem plina. Postavlja se uz znak C40 (benzinska postaja);

Znak E45

24) znak »oznaka izlaza s autoceste ili brze ceste« (E46) označuje približavanje izlazu s autoceste ili brze ceste;

Znak E46

25) znak »oznaka čvorišta autocesta« (E47) označuje približavanje križanju autocesta ili autoceste i brze ceste;

Znak E47

26) dopunska ploča E48 označuje prolaz za teretni automobil s izvangabaritnim teretom;

Znak E48

27) dopunska ploča E49 označuje područje s povećanom koncentracijom opasnih tvari u zraku.

Osnovna boja dopunske ploče je bijela, sa simbolom kruga crvene boje s upisanim natpisom crne boje.

Dopunska se ploča postavlja kad je povećana koncentracija opasnih tvari u zraku;

Znak E49

28) dopunska ploča E50 označuje potrebu isključenja rada motora vozila zbog dužeg stajanja i smanjenja opasnih tvari u zraku. Isključivo je vezana uz rad crvenog signala prometnih svjetala.

Osnovna boja dopunske ploče je bijela, sa simbolom ključa sive boje i upisanim natpisom crne boje.

Dopunska se ploča postavlja kad je povećana koncentracija opasnih tvari u zraku.

Znak E50