C. Znakovi obavijesti

Članak 32.

Znakovi obavijesti sudionicima u prometu daju potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću, nazivima mjesta kroz koja cesta prolazi i udaljenosti do tih mjesta, prestanku važenja znakova izričitih naredbi te druge obavijesti koje im mogu koristiti.

Članak 33.

Znakovi obavijesti imaju oblik kvadrata, pravokutnika ili kruga.

Članak 34.

Osnovna boja znakova obavijesti je:

1. žuta sa simbolima i natpisima crne boje;

2. plava sa simbolima i natpisima bijele, crne, crvene ili zelene boje;

3. zelena sa simbolima i natpisima bijele boje,

4. bijela sa simbolima i natpisima crne, crvene ili plave boje.

Iznimno, narančasta boja može biti upotrijebljena kod privremenog usmjeravanja prometa na znakovima C108 (putokaz obilaska), C109 (traka za prekrivanje znakova) i C112 (predznak za ručno reguliranje prometa).

Na istom znaku (ploči) mogu se na osnovnu podlogu umetnuti podloge odgovarajućih boja, ovisno o vrsti ceste koja vodi do naznačenog odredišta.

Članak 35.

Promjer kruga znaka obavijesti iznosi:

1. na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila, koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara – 90 cm;

2. na cestama širine kolnika 5,0 do 7,0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60 cm;

3. u tunelima i galerijama – 60 cm;

4. na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada je umetnuti znak – 40 cm.

Veličina stranice znaka obavijesti oblika kvadrata iznosi:

1. na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i na cestama koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara – 90 cm;

2. na cestama širine kolnika 5,0 do 7,0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60 cm;

3. u tunelima i galerijama – 60 cm;

4. na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kad je umetnuti znak, najmanje– 40 cm.

Veličina stranica znaka obavijesti oblika pravokutnika iznosi:

1. na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i na cestama, koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara – 90x135 cm;

2. na cestama širine kolnika 5,0 do 7,0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 60x90 cm;

3. u tunelima i galerijama – 60x90 cm;

4. na svim ostalim cestama i gradskim ulicama i kada je umetnuti znak, najmanje – 40x60 cm.

Članak 36.

Znakovi obavijesti postavljaju se tako da sudionicima u prometu daju prethodne obavijesti, obavijesti o prestrojavanju, obavijesti o skretanju, obavijesti o smjeru kretanja te da označe objekt, teren, ulicu ili dijelove ceste na koje se odnose.

Ako se objekt ili teren na koji se znak obavijesti odnosi ne nalazi na cesti na kojoj je znak postavljen, potrebna obavijest može biti postavljena na dopunskoj ploči ili na samom znaku tako da se sudionicima u prometu omogući lak i brz pronalazak objekata, odnosno terena na koji se znak odnosi.

Članak 37.

Znakovi obavijesti jesu:

1) znak »prednost prolaza prema vozilima iz suprotnog smjera« (C01) obavješćuje vozača da na uskom prolazu ima pravo prednosti prema vozilima koja dolaze iz suprotnog smjera. Kad se upotrijebi znak C01, na prilazu uskom prolazu iz suprotnog smjera mora biti postavljen znak »prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera« (B38).

Znak se postavlja ispred suženog dijela ceste, a na suprotnoj se strani suženog dijela ceste postavlja znak B38 (prednost prolaska za vozila iz suprotnog smjera);

Znak C01

2) znakovi »obilježen pješački prijelaz« (C02) i »obilježen prijelaz biciklističke staze« (C03) označuju mjesto na cesti na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz, odnosno obilježen prijelaz biciklističke staze.

Znakovi se izvode s najmanje klasom II retrorefleksije;

Znakovi se postavljaju samo neposredno ispred obilježenoga pješačkog ili biciklističkog prijelaza;

                                   

                                             Znak C02                                                  Znak C03

    3) znak “djeca na cesti” (C04) označuje mjesto na cesti kojim se djeca kreću često ili u većem broju (primjerice, ispred škole, vrtića, igrališta i sličnih prostora)

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije

Znak C04

4) znak »podzemni ili nadzemni pješački prolaz« (C05) označuje mjesto na kojem se nalazi podzemni ili nadzemni pješački prolaz.

Znakovi se postavljaju samo neposredno ispred obilježenoga pješačkog prolaza, odnosno iznad njega;

Znak C05

5) znakovi »cesta s jednosmjernim prometom« (C06) i (C07) obavješćuju sudionike u prometu o jednosmjernoj cesti. Riječi »jedan smjer« mogu biti ispisane na strelici tog znaka.

Znakovi se postavljaju uzduž ceste s jednosmjernim prometom i to na mjestima na kojima je vozaču, koji se kreće cestom, odnosno koji ulazi na jednosmjernu cestu, potrebno dati obavijest o jednosmjernom prometu.

Znak C06 postavlja se tako da je strelica okomita na uzdužnu os ceste, a znak C07 tako da je strelica usporedna s uzdužnom osi ceste.

                                                      

Znak C06                                   Znak C07

6) znak »cesta s prednošću prolaska« (C08) označuje cestu ili dio ceste na kojem vozila imaju prednost prolaska prema vozilima koja se kreću cestama što se križaju s tom cestom ili dijelom ceste.

Znak ima unutarnji kvadrat žute boje, a pojas između unutarnjega kvadrata i vanjskog ruba znaka bijele je boje.

Znak se postavlja, u pravilu, na glavnim prometnicama u naselju i na prilazu naselju i to ispred raskrižja;

Znak C08

7) znak »završetak ceste s prednošću prolaska« (C09) označuje mjesto na kojem se završava cesta ili dio ceste s prednošću prolaska.

Znak ima unutarnji kvadrat žute boje, a pojas između unutarnjega kvadrata i vanjskog ruba znaka bijele je boje;

Znak C09

8) znak »izbočina na cesti« (C10) označuje mjesto gdje su postavljene naprave za smirivanje prometa.

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije;

Znak C10

9) znak »prestanak zabrane pretjecanja svih motornih vozila osim mopeda« (C11) označuje mjesto odakle prestaje zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda.

Znak se postavlja se na mjestu na cesti na kojem prestaje vrijediti zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim mopeda;

Znak C11

10) znak »prestanak zabrane pretjecanja za teretne automobile« (C12) označuje mjesto na kojem prestaje zabrana pretjecanja teretnim automobilima;

Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojem prestaje vrijediti zabrana pretjecanja za teretne automobile;

Znak C12

11) znak »prestanak ograničenja brzine« (C13) označuje mjesto odakle prestaje ograničenje brzine, a znak »prestanak najmanje dopuštene brzine« (C14) označuje mjesto na kojem prestaje propisana najmanje dopuštena brzina.

Brzina na znakovima dana je samo kao primjer.

Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojem prestaje vrijediti ograničenje brzine;

               

Znak C13                       Znak C14

12) znak »prestanak zabrane davanja zvučnih znakova« (C15) označuje mjesto na kojem prestaje zabrana davanja zvučnih znakova.

Znak se postavlja na mjestu na cesti na kojem prestaje vrijediti zabrana davanja zvučnih zčnih znakova;

Znak C15

13) znak »prestanak svih zabrana« (C16) označuje mjesto na cesti na kojem prestaju vrijediti sve zabrane na toj cesti;

Znak C16

14) znak »prestanak obvezne upotrebe zimske opreme« (C17), znak »završetak biciklističke staze« (C18), znak »zavr­šetak pješačke staze« (C19) i znak »završetak staze za jahače« (C20) označuju mjesta na cesti na kojima prestaju vrijediti odgovarajuće zabrane koje su prije tog mjesta uspostavljene prometnim znakovima postavljenim na toj cesti;

          

Znak C17                              Znak C18

          

Znak C19                              Znak C20

15) znak »zona u kojoj je ograničena brzina« (C21) označuje područje, odnosno zonu kojom se vozila ne smiju kretati brzinom (u km/h) većom od one što je označena na znaku;

Znak C21

16) znak »završetak zone u kojoj je ograničena brzina« (C22) označuje mjesto na kojem prestaje ograničenje brzine.

Znak se sastoji od umetnutih odgovarajućih prometnih znakova i prekrižen je s pet kosih crta crne boje;

Znak C22

17) znak »pješačka zona« (C23) označuje područje namijenjeno kretanju pješaka, a zabranjeno je za kretanje vozila na motorni pogon;

Znak C23

18) znak »završetak pješačke zone« (C24) označuje mjesto na kojem prestaje zabrana kretanja za vozila na motorni pogon;

Znak C24

19) znak »područje smirenog prometa« (C25) označuje mjesto u naselju na kojem se ulazi u područje u kojem se ne smije voziti brže od brzine hoda pješaka jer je dječja igra svugdje dopuštena;

Znak C25

20) znak »završetak područja smirenog prometa« (C26) označuje mjesto na kojem se izlazi iz područja smirenog prometa.

Znak C26

21) znak »zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja« (C27) označuje mjesto u naselju iz kojeg se ulazi u zonu u kojoj je provedeno opće ograničenje trajanja parkiranja na određeno vrijeme, bez obzira na to plaća li se naknada za parkiranje na određeno vrijeme ili ne.

Znaku može biti dodana dopunska ploča na kojoj će se označiti dani ili sati za koje ograničenje vrijedi;

Znak C27

22) znak »završetak zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja« (C28) označuje mjesto u naselju na kojem se izlazi iz zone u kojoj je provedeno opće ograničenje trajanja parkiranja na određeno vrijeme.

Znak se sastoji od umetnutih odgovarajućih prometnih znakova i prekrižen je s pet kosih crta crne boje;

Znak C28

23) znak »brzina koja se preporučuje« (C29) označuje brzinu koja se preporučuje na određenom dijelu ceste.

Brzina na znakovima dana je samo kao primjer;

Znak C29

24) znak »prestanak preporučene brzine« (C30) označuje mjesto na kojem prestaje preporučena brzina.

Brzina na znakovima dana je samo kao primjer.

Znak C30

25) znak »školska patrola« (C31) obavješćuje vozače o blizini mjesta ili mjestu na kojem pripadnici školske prometne jedinice osiguravaju prijelaz djece preko kolnika ili obilježenoga pješačkog prijelaza;

Znak C31

26) znak »bolnica« (C32) označuje blizinu bolnice i upozorenje vozaču da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku;

Znak C32

27) znak »ustanova hitne medicinske pomoći« (C33) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi ustanova hitne medicinske pomoći.

Simbol na znaku crvene je boje;

Znak C33

28) znak »policijska postaja« (C34) označuje mjesto na kojem se nalazi policijska postaja;

Znak C34

29) znak »parkiralište« (C35), »garaža« (C36) i »vremensko ograničenje parkiranja« (C37) označuje prostor koji je određen ili posebno uređen za parkiranje vozila, odnosno garažiranje vozila.

Na znaku C35 ili na dopunskoj ploči može se odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti način parkiranja, smjer u kojem se nalazi parkiralište, udaljenost u metrima do parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namijenjeno, a i moguće vremensko ograničenje parkiranja C37;

               

Znak C35                              Znak C36

Znak C37

30) znak »telefon« (C38) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi telefonska govornica.

Ako se znak postavlja u tunelu, ispod bijelog polja ispisan je natpis SOS;

Znak C38

32) znak »benzinska postaja» (C39) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi benzinska postaja;

Znak C39

33) znak »informacija« (C40) označuje blizinu mjesta ili mjesto u kojem se mogu dobiti turističke obavijesti;

Znak C40

34) znak »hotel ili motel« (C41) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi hotel ili motel;

Znak C41

35) znak »restoran« (C42) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi restoran;

Znak C42

36) znak »pitka voda« (C43) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi pitka voda;

Znak C43

37) znak »stajalište autobusa« (C44) označuje mjesto na kojem se nalazi autobusno stajalište.

Znak se postavlja na izlaznom dijelu stajališta koji je usporedan s uzdužnom osi ceste, gledajući u smjeru kretanja;

Znak C44

38) znak »stajalište tramvaja« (C45) označuje mjesto na kojem se nalazi tramvajsko stajalište.

Znak se postavlja na izlaznom dijelu stajališta koji je usporedan s uzdužnom osi ceste, gledajući u smjeru kretanja;

Znak C45

39) znak »taxi« (C46) označuje mjesto na kojem se nalazi taksi stajalište.

Znak se postavlja na ulaznom i/ili izlaznom dijelu stajališta koji je usporedan s uzdužnom osi ceste, gledajući u smjeru kretanja;

Znak C46

40) znak »zračna luka« (C47) označuje blizinu zračne luke ili mjesto zračne luke.

Znak C47

41) znakovi »luka-pristanište« (C48) i (C49) označuju blizinu luke, pristaništa, odnosno trajekta, ili mjesto u kojem se nalazi luka, pristanište ili trajekt;

               

Znak C48                                   Znak C49

42) znak »marina« (C50) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi luka za športska i turistička plovila;

Znak C50

43) znak »kavana« (C51) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi kavana;

Znak C51

44) znak »mjesto za ispuštanje otpadnih voda« (C52) označuje mjesto na kojem se ispuštaju otpadne vode iz vozila za kampiranje;

Znak C52

45) znakovi »teren za kampiranje pod šatorima« (C53), »teren za kampiranje u prikolicama« (C54) i »teren za kampiranje u vozilima« (C55) označuju blizinu terena ili teren uređen za kampiranje pod šatorima, boravak u prikolicama ili u vozilima.

Znakovi se mogu međusobno kombinirati prema namjeni terena za kampiranje;

               

Znak C53                              Znak C54

Znak C55

46) znak »teren uređen za izletnike« (C56) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi teren uređen za izletnike;

Znak C56

47) znak »planinarski dom« (C57) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi planinarski dom i uređen teren za izletnike;

Znak C57

48) znak »vatrogasni aparat« (C58) označuje blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi aparat za gašenje požara ili služba za gašenje požara.

Ako se znak postavlja ispred službe za gašenje požara, ispod bijelog polja ispisuje se pojam »VATROGASCI«.

Simbol znaka crvene je boje;

Znak C58

49) znak »vozilo za pomoć na cesti« (C59) označuje blizinu mjesta ili mjesto u kojem se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu;

Znak C59

50) znak »radionica za popravak vozila« (C60) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi radionica za popravak vozila;

Znak C60

51) znak »praonica vozila« (C61) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi praonica vozila;

Znak C61

52) znak »WC« (C62) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi javni nužnik;

Znak C62

53) znak »radionica za popravak guma« (C63), označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi radionica za popravak guma;

Znak C63

54) znak »radiopostaja« (C64) označuje područje čujnosti radiopostaje koja daje službene obavijesti o stanju na cestama, čiji su naziv i frekventno područje upisani na znaku;

Znak C64

55) znak »vodozaštitno područje« (C65) označuje mjesto na cesti odakle se cesta pruža po vodozaštitnom području i gdje svi vozači moraju biti osobito oprezni.

Simbol znaka je narančaste boje, osovina s kotačima, odnosno osovina vozila crne je boje, a dvije valovite crte plave su boje;

Znak C65

56) znak »autocesta« (C66) označuje mjesto odakle počinje autocesta;

Znak C66

57) znak »završetak autoceste« (C67) označuje mjesto na kojem se završava autocesta.

Znak C67

58) znak »cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila – brza cesta« (C68) označuje mjesto od kojeg počinje cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila;

Znak C68

59) znak »završetak ceste namijenjene isključivo za promet motornih vozila – brze ceste« (C69) označuje mjesto na kojem završava cesta namijenjena isključivo prometu motornih vozila;

Znak je prekrižen kosom crtom crvene boje;

Znak C69

60) znak »slijepa cesta« (C70) označuje blizinu i položaj ceste koja nema izlaza (slijepa cesta).

Položaj simbola u znaku treba odgovarati stvarnom položaju slijepe ceste prema cesti na kojoj se taj znak postavlja;

Znak C70

61) znak »smjer kretanja vozila do raskrižja na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo« (C71) označuje cestu kojom se vozilo mora kretati do tog raskrižja.

Znak se postavlja na prvo križanje ispred onoga na kojem je zabranjeno skretanje ulijevo;

Znak C71

62) znak »ugibalište za zaustavljanje vozila u nuždi«, označuje mjesto ili blizinu mjesta na kojem je izgrađena posebna površina kolnika za prisilno zaustavljanje vozila.

Znak se postavlja na početku ugibališta i 250 m, izuzetno 150 m, prije mjesta koje označuje.

Znak C72 ima natpis SOS na crvenoj podlozi.

Znak C72 postavlja se na ugibalište na kojem se nalazi SOS telefon, a znak C73 se postavlja na ugibalište u čijoj blizini nema SOS telefona.

Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na svim ostalim cestama plave je boje;

               

Znak C72                            Znak C73

63) znak »planinski prijevoj« (C74) označuje planinski prije­voj s nadmorskom visinom.

Znak postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti je pla­ve boje; na ostalim cestama žute je boje;

Znak C74

64) znak »rijeka« (C75) označuje ime rijeke preko koje cesta prelazi.

Znak postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti je plave boje; na ostalim cestama žute je boje;

Znak C75

65) znak »cestovna građevina« (C76 i C77) označuje naziv i dužinu cestovne građevine od posebnog značenja (tunel, vijadukt i sl).

Znak postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti je plave boje; na ostalim cestama žute je boje;

                                         

Znak C76                           Znak C77

66) znak »policijska postaja« (C78) označuje blizinu mjesta ili mjesto gdje je policijska postaja.

Ispod strelice može se upisati i udaljenost u metrima do mjesta gdje je policijska postaja;

Znak C78

67) znak »naziv naseljenog mjesta« (C79) označuje naziv mjesta (naselja) u koje ulazi cesta i granicu od koje počinje to mjesto.

Znak se postavlja na mjestu ulaza u naselje i označuje s kojeg se mjesta moraju primjenjivati prometni propisi u naselju;

Znak C79

68) znak »završetak naseljenog mjesta« (C80) označuje mjesto na kojem završava naselje kroz koje prolazi cesta.

Znak se postavlja na mjestu završetka naselja i označuje s kojeg se mjesta prestaju primjenjivati prometni propisi u naselju;

Znak C80

69) znak »putokaz« (C81) i (C82) označuje mjesto, karakterističan objekt ili sadržaj prema kojem vodi cesta na koju putokaz upućuje.

Na putokazu mogu biti ispisana najviše dva naziva mjesta, koji su ispisani jedan ispod drugoga.

Uz znak C81 i C82 mora biti upisana udaljenost do odredišta u km.

Znakovi se postavljaju na raskrižju na mjestu na kojem počinje cesta na koju se znak odnosi.

Znak postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti plave je boje; na ostalim cestama žute je boje;

Znak C81 i C82 može se postaviti u četvrtom stupnju daljinskog vođenja prometa;

Znak C81

Znak C82

70) znak »putokaz za zračnu luku« (C83) označuje smjer ceste prema zračnoj luci;

Znak C83

71) znak »putokaz za autocestu ili brzu cestu« (C84 i C85) označuje smjer prema autocesti ili brzoj cesti.

Na putokazu mogu biti upisani naziv mjesta, simbol autoceste odnosno brze ceste, broj ceste i oznaka autoceste odnosno brze ceste.

Znak C84 postavlja se na raskrižju na kojem se ulazi na autocestu ili brzu cestu.

Znak C85 postavlja se na raskrižjima koja upućuju ili se nalaze u smjeru autoceste ili brze ceste.

Znak koji se odnosi na autocestu zelene je boje, a za brzu cestu plave je boje.

Znakovi se mogu postavljati u četvrtom stupnju daljinskog vođenja prometa;

Znak C84

Znak C85

72) znakovi »prestrojavanje vozila« (C86) i »prestrojavanje vozila s nazivima naseljenih mjesta« (C87) označuju mjesto prestrojavanja na križanju na cestama s više prometnih traka.

Na znaku mogu biti ispisani i nazivi mjesta (C87).

Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.

Znak C87 postavljen na autocesti zelene je boje; na brzoj cesti je plave boje; na ostalim cestama žute je boje;

Znak C86

Znak C87
p>

73) znak »otvaranje prometnog traka za vozila javnog prijevoza putnika« (C88) i znak »zatvaranje prometnog traka za vozila javnog prijevoza putnika« (C89) označuje mjesto na kojem se otvara ili zatvara prometni trak za kretanje vozila javnog prijevoza putnika;

          

Znak C88                          Znak C89

74) znak »prometni trak za vozila javnog prijevoza putnika« (C90) označuje simbolom ili tekstom prometni trak kojim se kreću samo vozila javnog prijevoza putnika.

Na znakovima C88, C89 i C90 umjesto simbola može biti tekst: »Tram«, »Bus«, »Taxi«;

Znak C90

75) znak »otvaranje prometnog traka« (C91) označuje mjesto gdje počinje dodatni prometni trak za kretanje vozila u istom smjeru.

Na znaku može biti upisana udaljenost do mjesta početka otvaranja prometnog traka.

Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.

Znak se postavlja na državnim i ostalim cestama.

Kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje;

Znak C91

76) znak »zatvaranje prometnog traka« (C92) označuje mjesto gdje je zatvoren, odnosno ukinuta jedna od prometnih traka namijenjena kretanju vozila u istom smjeru.

Na znakovima može biti upisana udaljenost do mjesta početka zatvaranja prometnog traka.

Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.

Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na svim ostalim cestama plave je boje.

Kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje;

Znak C92

77) znak »dopuštena brzina na pojedinom prometnom traku« (C93) označuje najmanju dopuštenu brzinu na pojedinom prometnom traku.

Brzine na znaku dane su kao primjer.

Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.

Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje;

Znak C93

78) znak »prometni trak za spora vozila« (C94) označuje mjesto gdje počinje prometni trak kojim se mora kretati sporo vozilo koje se kreće brzinom manjom od brzine određene umetnutim znakom.

Na znaku može biti upisana udaljenost do mjesta početka otvaranja prometnog traka.

Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka, zabranama i načinu prestrojavanja na njima. Brzine na znaku dane su kao primjer.

Znak se postavlja na autocestama i brzim cestama s dva odvojena kolnika.

Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje.

Znak C94

79) znak »zatvaranje prometnog traka za spora vozila« (C95) označuje mjesto na kojem završava prometni trak za kretanje sporih vozila.

Na znaku može biti upisana udaljenost do mjesta početka zatvaranja prometnog traka.

Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.

Znak se postavlja na autocestama i brzim cestama s dva odvojena kolnika.

Znak postavljen na autocesti zelene je boje, boje, a na brzoj cesti je plave boje.

Znak C95

80) znak »izlaz sa autocei brze ceste« (C96) označuje udaljenost do početka prometnog traka za izlaz s ceste.

Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje.

Znak se postavlja, u pravilu, kad je prometni trak za izlaz s autoceste ili brze ceste kraći od propisane dužine te na završetku autoceste ili brze ceste.

Znak C96

81) znak »ploča za označivanje izlaza« (C97) označuje mjesto izlaska s autoceste ili brze ceste.

Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje.

Znak se postavlja na vrhu razdjelnog otoka;

Znak C97

82) znak »odmorište« (C98) i (C99) označava nailazak na mjesto na kojem se nalazi odmorišna postaja s uslužnim sadržajima i prostor za odmor putnika;

Na znaku su simboli sadržaja odmorišne postaje i udaljenost do odmorišta (C98), odnosno do iduće benzinske postaje (C99).

Kad se znak (C99) postavlja na početku prometnog traka za isključivanje, ispod simbola sadržaja odmorišne postaje nalazi se kosa strelica udesno.

Znak postavljen na autocesti zelene je boje, na brzoj cesti je plave boje, a na ostalim cestama žute je boje;

Znak C98

Znak C99

83) znak »zabrana ulaska određenih vrsta vozila na autocestu ili cestu namijenjenu isključivo za promet motornih vozila« (C100) označuje kojim je vrstama vozila i sudionika u prometu zabranjeno kretanje autocestom ili brzom cestom.

Kad se znak odnosi na brzu cestu, tada umjesto znaka (C66) sadrži znak C68 i plave je boje;

Znak C100

84) znak »cestarina« (C101) postavljen iznad prometnih trakova označuje nailazak na objekt za naplatu cestarine.

Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti je plave boje.

Znak C101

85) znak »obavijest o naplati cestarine« (C102) označuje nailazak na objekt za naplatu cestarine.

Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti plave je boje.

Znak C102

86) znak »obvezno uzimanje naplatne karte« (C103), »naplata cestarine« (C104), »elektronska naplata cestarine« (C105) i »naplata cestarine smart karticom« (C106) označuje obvezno uzimanje naplatne karte, odnosno način plaćanja cestarine na objektu naplate cestarine.

Znak postavljen na autocesti zelene je boje, a na brzoj cesti plave je boje.

                  

Znak C103                          Znak C104

                  

Znak C105                            Znak C106

87) znak »predznak za obilazak« (C107) označuje pravac i smjer obilaska preko naseljenog mjesta.

Znak »predznak za obilazak« označuje pravac i smjer obilaska preusmjeravanja prometa kad je zbog obilaska naselja, e ili oštećenja kolnika promet djelomice ili potpuno zabranjen. Kod daljnjeg usmjeravanja prometa znaku se mora dodati dopunska ploča s natpisom »OBILAZAK ....km«;

Znak C107

88) znakovi »putokaz obilaska« (C108) označuje smjer privremenog obilaska;

Ako je obilazan smjer samo za pješake ili određenu vrstu vozila, tad je na lijevoj strani znaka upisan simbol pješaka ili vrste vozila na koje se znak odnosi.

Znak je narančaste boje;

Znak C108

89) »traka za prekrivanje znakova« (C109) služi za privremeno prekrivanje prometnog znaka ili za privremeno prekrivanje nekog naziva naseljenog mjesta na prometnim znakovima obavijesti za vođenje prometa kad nisu u funkciji.

Znak je narančaste boje;

Znak C109

90) znak »obilazan smjer za određene vrste vozila« (C110) i (C111) obavješćuje vozača vozila prikazanog na znaku da mora voziti u smjeru koji je određen umetnutim prometnim znakom za obvezan smjer;

               

Znak C110                                Znak C111

91) znak »predznak za ručno reguliranje prometom« (C112) obavješćuje vozača o blizini mjesta gdje se izvode radovi i gdje se promet naizmjence jednosmjerno propušta.

Znak je žute boje;

Znak C112

92) znak »prometni trak namijenjen određenoj vrsti vozila«, koji sa simbolom (C113) ili s umetnutim prometnim znakom (C114) označuje broj i namjenu prometne trake, kad je zbog održavanja propusne moći ceste u području izvođenja radova, kratkotrajnog ograničenja ili oštećenja kolnika, promet uređen na takav način da se prometni trakovi namjenjuju određenoj vrsti.

Širina na umetnutom znaku dana je kao primjer.

Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.

Osnovna boja znakova je bijela, a kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu žute boje;

               

Znak C113                         Znak C114

93) znak »predznak za preusmjeravanje prometa na cesti s odvojenim kolničkim trakovima« (C115), (C116), (C117), (C118) i (C119) obavješćuje i označuje smjer te način preusmjeravanja prometa, kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet na određeno vrijeme preusmjeruje s kolničkog traka za jednosmjerno kretanje na kolnički trak namijenjen za promet iz suprotnog smjera, pa je s toga na određeno vrijeme uspostavljen dvosmjerni promet, i obratno, pri prijelazu iz dvosmjernog prometa u jednosmjerni promet.

Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima.

Osnovna boja znakova je bijela, a kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjeruje, znakovi imaju podlogu žute boje;

               

 Znak C115                           Znak C116

                          

   Znak C117                          Znak C118

Znak C119

94) znak »ploča za označivanje naziva ulica« (C120) označuje vozačima i pješacima naziv ulice kojom prolaze ili u koju ulaze.

Znak može imati i kućne brojeve bloka na koji se odnosi.

Znak se postavlja na raskrižju;

Znak C120

95) znak »Republika Hrvatska« (C121) označuje ulazak ceste na prostor Republike Hrvatske.

Znak je bijele boje, vanjski rub čine dvije međusobno odvojene pruge crvene i plave boje, natpis crne boje i grb Republike Hrvatske.

Znak C121

96) znak »ograničenje najveće dopuštene brzine na cestama Hrvatske« (C122) označuje opće ograničenje dopuštene brzine u Republici Hrvatskoj prema vrsti ceste i obvezu paljenja kratkih svjetala kad je vozilo u prometu;

Znak C122

97) znak »nacionalna autooznaka« (C123). U znak se upisuje oznaka države na koju se autooznaka odnosi;

Znak C123

98) znak »sigurnosni izlaz« (C124) i znak »smjer za sigurnosni izlaz« (C125) označuje izlaz, odnosno smjer prema sigurnosnom izlazu u slučaju opasnosti u tunelu (galeriji).

Oblik simbola i udaljenost na znaku C125 mora odgovarati vrsti sigurnosnog izlaza iz tunela (galerije).

Znak C124

Znak C125

99) znak »oznaka broja izlaza ili čvorišta« (C126) označuje broj izlaza ili čvorišta autoceste, odnosno brze ceste;

Znak za autoceste zelene je boje, za brze ceste plave boje, a simbol, odnosno broj i vanjski rub bijele su boje;

Znak C126

100) znak »broj međunarodne ceste« (C127) označuje broj međunarodne ceste.

Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova;

Znak C127

101) znak »broj autoceste« (C128) označuje broj autoceste.

Znak je zelene boje, simbol za autocestu je slovo A i vanjski je rub bijele boje;

Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova;

Znak C128

102) znak »broj državne ceste« (C129) označuje broj državne ceste.

Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova;

Znak C129

103) znak »broj županijske ceste« (C130) označuoznačuje broj županijske ceste.

Znak se postavlja kao poseban znak, a može biti postavljen ispod ili iznad drugih prometnih znakova;

Znak C130

104) znak »kilometarska oznaka za autoceste ili brze ceste« (C131) označuje kil na kojoj je znak postavljen.

Znak je za autoceste zelene boje, za brze ceste plave boje, a broj i vanjski rub su bijele boje.

Znak se, u pravilu, postavlja s desne strane kolnika u smjeru vožnje;

Znak C131

105) znak »oznaka dionice državne ceste« (C132) označuje broj državne ceste, broj dionice te kilometar dionice državne ceste na kojoj je znak postavljen.

Znak se postavlja s jedne strane ceste s dva lica znaka;

Znak C132

106) znak »oznaka dionice županijske ceste« (C133) označuje broj županijske ceste, broj dionice županijske ceste te kilometar dionice ceste na kojoj je znak postavljen.

Znak se postavlja s jedne strane ceste s dva lica znaka.

Znak C133

Članak 38.

Na dijelu znaka ispod bijelog polja (znakovi C33, C34 i od C38 do C64) može se simbolom ili natpisom označiti naziv, vrsta, udaljenost u metrima ili smjer u kojem se nalazi mjesto, prostor, uređaj ili služba (SOS kabina, vatrogasna služba – vatrogasci, ugostiteljski objekt i dr.) na koje se znak odnosi. U tom slučaju plavo polje ispod simbola znaka se povećava i znak iz kvadratnog oblika prelazi u pravokutni oblik.