A. Znakovi opasnosti

Članak 17.

Znakovi opasnosti sudionicima u prometu označuju blizinu dijela ceste ili mjesto na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost.

Članak 18.

Znakovi opasnosti imaju oblik istostraničnog trokuta, čija se jedna stranica nalazi u vodoravnom položaju, a vrh nasuprot njoj okrenut je prema gore, osim znakova A47 i A48 (Andrijin križ) te A49 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s bra­ni­cima ili polubranicima) i A50 (približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika).

Članak 19.

Osnovna boja znakova opasnosti je bijela boja, a rubovi trokuta su crveni, osim znaka A25, čija je osnovna boja žuta.

Simboli na znakovima opasnosti crne su boje.

Članak 20.

Duljina stranice istostraničnog trokuta znaka opasnosti iznosi:

1) na autocestama, cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i na cestama koje nisu ulice, širine kolnika sedam i više metara – 120 cm;

2) na cestama širine kolnika 5.0 do 7.0 m i glavnim gradskim prometnicama (ili ulicama) – 90 cm;

3) na svim ostalim cestama i gradskim ulicama – 60 cm;

4) kad se znakovi postavljaju u tunelima i galerijama – 60 cm;

5) kad se upotrebljavaju kao umetnuti znakovi – najmanje 40 cm.

Na cestama iz točke 2., stavka 1. ovog članka mogu se prema potrebi postavljati i znakovi opasnosti, čija stranica trokuta iznosi 120 cm, a na cestama iz točke 3., stavka 1. ovog članka i znakovi opasnosti, čija stranica trokuta iznosi 90 cm.

Članak 21.

Znakovi opasnosti, u pravilu, se postavljaju izvan naselja na udaljenosti 150 do 250 m ispred opasnog mjesta na cesti.

Znakovi iz stavka 1. ovog članka mogu se postavljati i na udaljenosti manjoj od 150 m ispred opasnog mjesta na cesti, ako to zahtijevaju okolnosti na dijelu ceste na kojemu se znak postavlja. Ako sigurnost prometa zahtijeva, osobito brzina kojom se vozila kreću ili nepreglednost ceste, ti će se znakovi opasnosti postaviti i na udaljenosti većoj od 250 m ispred opasnog mjesta na cesti.

Znakovima opasnosti, koji su postavljeni na udaljenosti manjoj od 150 m ili većoj od 250 m, moraju biti pridružene i dopunske ploče na kojima se označuje udaljenost od opasnog mjesta zbog kojeg se ti znakovi postavljaju.

Na nepreglednim cestama ili na cestama na kojima je dopu­štena veća brzina vožnje te u drugim slučajevima u kojima postoji opasnost da vozač iznenada i nepripremljen naiđe na opasno mjesto na cesti, između znaka opasnosti postavljenog na udalje­nosti iz stavaka 1. i 2. ovog članka i toga opasnog mjesta na cesti jedan znak ili više istih znakova, uz koje će se postaviti i dopunske ploče s naznakom udaljenosti do opasnog mjesta.

Članak 22.

Znakovi opasnosti jesu:

1) znak »opasnost na cesti« (A01) označuje blizinu dijela ceste ili mjesta na cesti na kojem sudionicima u prometu prijeti opasnost za koju ovim Pravilnikom nije predviđen poseban znak »opasnosti«.

Znaku mora biti dodana dopunska ploča koja objašnjava opasnost koja prijeti.

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.

Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta;

Znak A01

2) znak »raskrižje cesta iste važnosti« (A02) označuje blizinu križanja cesta, od kojih ni jedna cesta nije cesta s prednošću prolaska. Znak se, u pravilu, postavlja na cestama izvan naselja;

Znak A02

3) znak »raskrižje sa sporednom cestom pod pravim kutom« (A03), znak »spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s lijeve strane« (A04), znak »spajanje sporedne ceste pod pravim kutom s desne strane« (A05), znak »spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s lijeve strane« (A06), znak »spajanje sporedne ceste pod oštrim kutom s desne strane« (A07), označuju blizinu križanja na kojem se cesta s prednošću prolaska križa odnosno spaja sa sporednom cestom.

Simboli na znakovima mogu biti različiti, što ovisi o stvarnoj situaciji na cesti.

Znakovi se smiju postavljati samo ako je na sporednoj cesti, koja se križa s cestom s prednošću prolaska ispred križanja postavljen znak B01 (križanje s cestom s prednošću prolaska) ili znak B02 (obvezno zaustavljanje);

Znak A03

         

Znak A04 Znak A05

         

Znak A06 Znak A07

4) znak »zavoj u lijevo« (A08), znak »zavoj u desno« (A09), znak »dvostruki zavoj zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvevo« (A10), znak »dvostruki zavoj ili više uzastopnih zavoja od kojih je prvi u desno« (A11), označuju približavanje zavoju ili zavojima koji su opasni po svojim osobinama ili zbog nedostatka vidljivosti.

Simboli na znakovima mogu biti različiti, što ovisi o stvarnoj situaciji na cesti;

         

Znak A08 Znak A09

         

Znak A10                                   Znak A11

5) znak »opasna nizbrdica« (A12) i znak »opasna uzbrdica (uspon)« (A13) označuju približavanje opasnoj nizbrdici, odnosno uzbrdici ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proizlazi iz tih uvjeta;

         

Znak A12                           Znak A13

6) znak »suženje ceste« (A14), znak »suženje ceste s desne strane« (A15) i znak »suženje ceste s lijeve strane« (A16) označuju približavanje sužavanju kolnika koje može biti opasno.

Kad se znakovi postavljaju za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja im je žuta;

Znak A14

         

Znak A15                                   Znak A16

7) znak »neravan kolnik« označuje blizinu dijela ceste na kojem je cesta neravna zbog izbočine na cesti (A17); ulegnuća kolnika (A18) ili uzastopnih izbočina i ulegnuća na kolniku (A19);

         

Znak A17                            Znak A18

Znak A19

8) znak »sklizak kolnik« (A20) označuje blizinu dijela ceste na kojem kolnik u određenim atmosferskim uvjetima ili sličnim okolnostima ima sklisku površinu;

Znak A20

9) znak »kamenje pršti« (A21) označuje blizinu dijela ceste na kojem se nalazi neuvaljani tučenac ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi te na kojem za druge sudionike u prometu postoji povećana opasnost od prštanja kamenja;

Znak A21

10) znak »kamenje pada« (A22) označuje blizinu dijela ceste na kojoj postoji opasnost od kamenja što pada ili od kamenja što se nalazi na cesti.

Simbol na znaku može biti okrenut na drugu stranu.

Znak A22

11) znakovi »nailazak na prometna svjetla« (A23) i (A24) označuju blizinu raskrižja ili obilježenoga pješačkog prijelaza na kojem je promet upravljan uređajima za davanje znakova prometnim svjetlima

Simboli na znaku A23 imaju po uspravnoj osi crveno svjetlo gore, žuto u sredini, zeleno dolje. Simboli na znaku A24 iu A24 imaju po vodoravnoj osi crveno svjetlo lijevo, žuto u sredini i zeleno desno.

Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta;

         

Znak A23                            Znak A24

12) znak »radovi na cesti« (A25) označuje blizinu mjesta na kojem se izvode radovi na cesti.

Osnovna boja znaka je žuta. Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.

Znak se postavlja neposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi. Pokraj njega postavlja se ploča za obilježavanje mjesta izvođenja radova na cesti koji noću i kad je vidljivost smanjena, mora imati propisan svjetlosni znak;

Znak A25

13) znak »promet u oba smjera« (A26) označuje mjesto na cesti od kojeg se promet odvija u oba smjera.

Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta.

Znak se postavlja upravo na mjestu na kojem počinje promet u oba smjera, a prema potrebi, postavlja se i na dijelu ceste na kojem se odvija promet u oba smjera;

Znak A26

14) znak »raskrižje s kružnim tokom prometa« (A27) označuje blizinu križanja na kojem se promet odvija kružno.

Kad se znak postavlja za označivanje radova na cesti, prepreka i oštećenja kolnika, osnovna boja mu je žuta;

Znak A27

15) znak »poledica« (A28) označuje blizinu dijela ceste na kojem postoji opasnost od neočekivane poledice;

Znak A28

16) znak »prevrtanje ili iskliznuće vozila« (A29) označuje blizinu dijela ceste na kojem postoji povećana opasnost od iskliznuća ili prevrtanja vozila;

Znak A29

17) znak »kolona zaustavljenih vozila« (A30) označuje blizinu dijela ceste na kojem u određenim prometnim uvjetima ili drugim okolnostima postoji opasnost od kolone zaustavljenih vozila.

Vozila u koloni na znaku imaju crvena svjetla;

Znak A30

18) znak »neutvrđena bankina« (A31) označuje blizinu dijela ceste gdje je uz kolnik neutvrđena bankina;

Znak A31

19) znak »pješaci na cesti« (A32) označuje blizinu dijela ceste kojim se kreću pješaci;

Znak A32

20) znak »obilježen pješački prijelaz« jelaz« (A33) označuje blizinu mjesta na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz.

Znak se izvodi s najmanje klasom IIclass=SpellE>retrorefleksije;

Znak A33

21) znak »djeca na cesti« (A34) označuje blizinu mjesta na cesti kojim se djeca češće i u većem broju kreću (primjerice, ispred škole, vrtića, igrališta i sličnih mjesta).

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije;

Znak A34

22) znak »blizina zrakoplovne piste« (A35) označuje dio ceste preko kojeg zrakoplovi prelijeću u niskom letu pri slijetanju, odnosno polijetanju;

Znak A35

23) znak »tunel (galerija)« (A36) označuje blizinu tunela ili galerije na cesti;

Znak A36

24) znak »bočni vjetar« (A37) označuje blizinu dijela ceste na kojem često puše jak bočni vjetar;

Znak A37

25) znak »opasnost od požara« (A38) označuje područje u kojem postoji povećana opasnost nastanka požara;

Simbol zapaljene šibice na znaku je žute boje, a simbol vatre crvene boje;

Znak A38

26) znak »biciklisti na cesti« (A39) označuje blizinu dijela ceste kojim se biciklisti kreću ili blizinu mjesta na kojem biciklisti češće nailaze na cestu s bočne ceste ili biciklističke staze;

Znak A39

27) znak »pokretni most« (A40) označuje blizinu mjesta na kojem cesta prelazi preko pokretnog mosta.

Simbol vode na znaku su dvije valovite crte plave boje;

Znak A40

28) znak »blizina obale« (A41) označuje blizinu mjesta na kojem cesta nailazi na obalu.

Simbol vode na znaku su dvije valovite crte plave boje;

Znak A41

29) znak »tramvajska pruga« (A42) označuje blizinu mjesta na kojem cesta prelazi preko tramvajske pruge u razini;

Znak A42

30) znak »životinje na cesti« (A43) označuje mjesto na kojem domaće životinje pod nadzorom prelaze preko ceste ili se kreću uzduž ceste.

Simbol životinje na znaku može biti različit, što ovisi o vrsti životinje na koju se znak odnosi;

Znak A43

31) znak »divljač na cesti« (A44) označuje posebno opasna mjesta na kojima divljač često prelazi preko ceste.

Simbol na znaku može biti različit, što ovisi o vrsti divljači na koju se znak e znak odnosi;

Znak A44

32) znak »prijelaz ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima« (A45) označuje blizinu prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja je osigurana branicima ili polubranicima.

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije;

Znak A45

33) znak »prijelaz ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika« (A46) označuje blizinu prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja nije osigurana branicima ili polubranicima.

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije;

Znak A46

34) znak »Andrijin križ« (A47) označuje mjesto na kojem cesta prelazi preko željezničke pruge u razini bez branika ili polubranika s jednim kolosijekom, odnosno (A48) s dva ili više kolosijeka.

Kad uz cestu nema dostatno prostora za normalno postavljanje znaka, on se može postaviti tako da se zakrene za 90° udesno.

Znakovi se izvode s najmanje klasom II retrorefleksije.

Znak »Andrijin križ« ima oblik jednog odnosno dva kolosijeka.

Radi bolje uočljivosti, znak »Andrijin križ« može biti umetnut na ploču bijele podloge.

Znakovi se postavljaju samo na prijelazima ceste preko željezničke pruge u razini koji su potpuno nezaštićeni ili koji su zaštićeni samo uređajima za davanje svjetlosnih i zvučnih znakova, bez branika ili polubranika, i to na udaljenosti 5 m od najbliže željezničke tračnice, a ako okolnosti to zahtijevaju, i na manjoj, odnosno većoj udaljenosti, ali ne bliže od 3 m, odnosno ne dalje od 10 m od željezničke tračnice.

Ako je prijelaz ceste preko željezničke pruge u razini zaštićen uređajem za davanje svjetlosnih signala, znak se postavlja na istom stupu iznad svjetlosnih signala. Znak »Andrijin križ« mora biti uočljiv s udaljenosti najmanje 50 metara;

Znak A47

Znak A48

35) znak »približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge s branicima ili polubranicima« (A49) označuje udaljenost do prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koji je osiguran branicima ili polubranicima.

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.

Znak ima oblik pravokutnika, čiju osnovicu čini kraća stranica.

Znak se postavlja tako da se znak u obliku pravokutnika s tri kose pruge i odgovarajućim znakom opasnosti postavlja na 240 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini, znak s dvije kose pruge na 160 m, a znak s jednom kosom prugom na 80 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini tako da je niža strana kosih pruga bliža kolniku.

Znak opasnosti može biti postavljen i iznad znaka s jednom kosom prugom;

Znak A49

36) znak »približavanje prijelazu ceste preko željezničke pruge bez branika ili polubranika« (A50) označuje udaljenost do prijelaza ceste preko željezničke pruge u razini koja nije osigurana branicima ili polubranicima.

Znak se izvodi s najmanje klasom II retrorefleksije.

Znak ima oblik pravokutnika, čiju osnovicu čini kraća stranica.

Znak se postavlja tako da se znak u obliku pravokutnika s tri kose pruge i odgovarajućim znakom opasnosti postavlja na 240 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini, znak s dvije kose pruge na 160 m, a znak s jednom kosom prugom na 80 m ispred mjesta križanja ceste i željezničke pruge u razini tako da je niža strana kosih pruga bliža kolniku.

Znak opasnosti može biti postavljen i iznad znaka s jednom kosom prugom;

Znak A50